Klik hier om naar de pagina van Valeo Kliniek te gaan


Gratis screening

Vergoeding

Snel naar

Vergoeding door verzekeraar.

Krijg ik het slaaponderzoek vergoed?

De kosten voor het slaaponderzoek van ApneuCentrum Nederland worden vergoed uit de basisverzekering. Bent u niet (in Nederland) verzekerd? Hier vindt u de passantentarieven.

Heeft ApneuCentrum Nederland contracten met zorgverzekeraars?

ApneuCentrum Nederland heeft een vergunning om zorg te leveren en voldoet aan alle eisen. Wij hebben geen contract met zorgverzekeraars. Waarom niet? De zorgverzekeraars stellen onnodig veel eisen, wat de zorg te duur maakt. Daarom kiezen wij ervoor om geen contract te sluiten. U krijgt de gemaakte kosten bij ApneuCentrum Nederland wel vergoed.

Vallen het slaaponderzoek en de behandelingen onder het eigen risico?

Het slaaponderzoek en de behandeling vallen onder het wettelijke verplichte eigen risico. De zorgverzekeraar spreekt altijd eerst uw eigen risico aan wanneer er een onderzoek of behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of een kliniek. Of de zorgverlener gecontracteerd is of niet, heeft hierop geen invloed.

Heeft u dit jaar uw eigen risico nog niet verbruikt? Dan wordt dit als eerste aangesproken voor de betaling van het onderzoek en de behandeling. Heeft u het eigen risico al verbruikt? Dan ontvangt u van de zorgverzekeraar een vergoeding voor de behandeling.

Mijn verzekeraar vraagt een eigen bijdrage. Moet ik deze betalen?

Enkele zorgverzekeraars vergoeden niet het totale bedrag van het slaaponderzoek. Zij rekenen een eigen bijdrage variërend van 35 tot 20 procent. Deze hoeft u niet te betalen, maar nemen wij voor onze rekening. Alleen het bedrag dat uw zorgverzekeraar vergoedt voor deze behandeling maakt u over plus het eigen risico wanneer u dit nog niet heeft verbruikt dit jaar.

Hoe declareer ik de factuur bij mijn zorgverzekeraar?

Als wij de nota niet direct bij de zorgverzekeraar kunnen indienen, ontvangt u per post onze factuur via Famed, die voor ons de facturatie behandelt. Deze factuur dient u in bij uw zorgverzekeraar. Het is niet nodig om hiervoor toestemming te vragen van uw zorgverzekeraar.

  1. Per post ontvangt u onze factuur van Famed of Infomedics 
  2. Deze factuur dient u in bij uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld via de app of website van uw zorgverzekeraar. Zorg ervoor dat u op tijd de nota indient bij uw zorgverzekeraar, zodat u de kosten niet hoeft voor te schieten.
  3. Uw verzekeraar maakt het gedeclareerde bedrag over naar uw rekening.
  4. Maak het totale bedrag dat u ontvangt van uw zorgverzekeraar over en eventueel het eigen risico over aan Famed. De specificaties staan op de factuur vermeld. Het resterende bedrag, dat de zorgverzekeraar kenmerkt als eigen bijdrage, nemen wij voor onze rekening.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Heeft u nog vragen over de vergoeding van het onderzoek en de behandeling? Neem contact met ons op via 085 – 1302 174 of nota@apneucentrum.nl. Wij helpen u graag verder.

Meer weten over slaapapneu

Lees meer over wat slaapapneu inhoud

Vragen? Stel ze via WhatsApp

Deze site gebruikt cookies

Accepteren