Gratis screening

Nu ook bereikbaar voor vragen via WhatsApp op 06-30125310

Snurken

Snel naar

Snurken & slaapapneu

Wanneer moet snurken onderzocht worden?

Uw partner is de eerste die u hierover aanspreekt omdat zijn of haar nachtrust hierdoor onderbroken wordt. Vraag uw partner of dit een enkele keer voorkomt of gedurende een korte periode. Vraag ook eens of uw partner zich zorgen maakt over of u wel blijft doorademen.

Chronisch snurken

Wanneer het snurken langer aanhoudt is het verstandig om de oorzaken te onderzoeken en indien mogelijk te verhelpen. Chronisch snurken komt voor bij onder meer:

  • Langdurig gebruik van spierverslappers
  • Overgewicht
  • Slaapapneu
  • Roken

Wanneer snurken irritatie tussen u en uw partner is het verstandig om te kijken of apneu een rol speelt. Onderzoek dit eerst!

Test nu snel online of u slaapapneu heeft

Snurken en slaapapneu

Snurken is één van de eerste symptomen van slaapapneu. Hierdoor is snurken niet alleen vervelend voor uw partner, maar ook een risicofactor voor uw gezondheid. Apneu leidt tot chronische vermoeidheidsklachten, een verhoogd risico op overgewicht en diabetes, en een ernstige kans op een hoge bloeddruk en hart en vaatziekten.

 

Snurken en slaapapneu

Snurken en slaapapneu

Snurken ontstaat doordat de vrije doorgang van lucht tijdens het slapen belemmerd wordt door bijvoorbeeld verslapte spieren of een afwijking aan de neus- en keelholte. Wanneer deze obstructie het ademen tijdelijk doet stoppen en wanneer dit meerdere malen per uur plaatsvindt, spreekt men van slaapapneu. Vraag aan uw partner of uw ademhaling stopt tijdens het snurken of zet de voicerecorder van uw mobiele telefoon aan voor een registratie van uw slaap- en ademhalingspatroon. 

Behandeling van snurken

Om in aanmerking te komen voor een behandeling bij het apneucentrum moeten we eerst onderzoeken of uw snurken gerelateerd is aan apneu. Hiervoor hebben wij een onderzoek ontwikkeld.

Vooronderzoek

U kunt volledig gratis apparatuur bij ons ophalen. Deze apparatuur gebruikt u thuis. Tijdens uw slaap verzamelt de apparatuur gegevens die wij vervolgens in het ApneuCentrum uitlezen en analyseren. Met deze waarden kunnen wij met grote zekerheid een advies geven.  Wanneer er een indicatie is voor een uitgebreid slaaponderzoek kunt u via een verwijzing van uw huisarts een volledig slaaponderzoek laten doen.

Behandeling apneu

Wanneer u gediagnosticeerd bent bieden wij de keuze uit een aantal behandelingen. We overleggen met u wat voor u de beste keuze is. Een veel gebruikte oplossing is het CPAP-apparaat dat middels een zorgvuldig afgestelde luchtdrukregulator uw ademhaling op gang houdt. Een andere mogelijkheid is de MRA-beugel die wordt gebruikt om meer ruimte te scheppen in de keelholte door de onderkaak iets naar voren te drukken. Voor alle behandelingen geven zorgverzekeraars een volledige vergoeding.

Vraag het gratis vooronderzoek aan

 

Vergoeding door elke zorgverzekeraar.