Gratis screening

Corona Virus

Snel naar

Apneucentrum volgt richtlijnen van het RIVM inzake coronavirus

Attentie: onderstaande informatie over corona is continu onderhevig aan verandering op basis van actualiteit en richtlijnen van RIVM.

Update 16 maart 2020 – 14.00u

Apneucentrum Nederland volgt de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/LCI). Het Apneucentrum neemt de betekenis en consequenties van deze maatregelen gelijk ter hand en anticipeert op mogelijke vervolgscenario’s.

Situatie poliklinieken van Apneucentrum
Vanzelfsprekend hanteert het Apneucentrum strikt de maatregelen die in Nederland in het kader van de coronacrisis gelden. Binnen de mogelijkheden van die huidige situatie zet het Apneucentrum zich maximaal in om de zorgverlening op onze poliklinieken voort te zetten.

Geldende voorzorgsmaatregelen kunnen betekenen dat we genoodzaakt zijn om afspraken te herplannen of bijvoorbeeld uw bezoek aan onze polikliniek te vervangen door een teleconsult. In het geval er wijzigingen zijn rondom uw afspraak in Apneucentrum, berichten we u daarover  zo tijdig mogelijk.

Indien u een afspraak heeft op de polikliniek en GEEN gezondheidsklachten heeft zoals beschreven door het RIVM (zoals koorts, hoesten of kortademigheid)  kan de afspraak doorgaan. Indien uzelf, een familielid of uw kind WEL gezondheidsklachten (zoals koorts, hoesten of kortademigheid) en/of heeft recent een risicogebied in het buitenland bezocht of heeft u contact gehad met een coronapatiënt? Kom in dat geval NIET naar het Apneucentrum.  

Landelijke informatie RIVM

Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.
U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351 .

Verder is het belangrijk maximaal alert te zijn en te blijven op een goede hygiëne: was regelmatig uw handen met zeep, hoest in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud tijdelijk geen handen en houd afstand tot anderen (circa 2 meter).

Vergoeding door elke zorgverzekeraar.

Vragen? Stel ze via WhatsApp