Gratis screening

Ons coronabeleid

Snel naar

Apneucentrum volgt richtlijnen RIVM inzake coronavirus

Ons coronabeleid

Attentie: deze informatie over corona is continu onderhevig aan verandering op basis van de actualiteit en de richtlijnen van het RIVM. ApneuCentrum Nederland volgt de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/LCI). Het ApneuCentrum neemt de betekenis en de consequenties van deze maatregelen gelijk ter hand en anticipeert op mogelijke vervolgscenario’s.


Situatie poliklinieken ApneuCentrum

Update 15-12-2020

De eerder genomen maatregelen om contact te beperken worden gehandhaafd. U komt enkel (heel) kort bij ons langs om de koffer op te halen en de volgende ochtend in te leveren. Dit gebeurt contactloos. Alle verdere contacten zijn per video, telefoon of email.

update 01-10-2020

Vanwege het toenemend aantal besmettingen en het verzoek om zo min mogelijk contact hebben wij besloten dat alle consulten met de medisch specialisten per video verlopen. Indien dit lastig voor u is kunnen we bij uitzondering het consult telefonisch laten verlopen.

U kunt wel bij ons langskomen om de slaapregistratie systemen op te halen. Wij programeren de systemen voor waardoor er geen sprake is van langdurig contact. Hebt u corona gerelateerde klachten dan kan het slaaponderzoek niet doorgaan. 

Vanzelfsprekend hanteert het ApneuCentrum strikt de maatregelen die in Nederland gelden in het kader van de coronacrisis. Binnen de mogelijkheden van de huidige situatie zet het ApneuCentrum zich maximaal in om de zorgverlening in onze poliklinieken voort te zetten. De voorzorgsmaatregelen kunnen betekenen dat we genoodzaakt zijn om afspraken opnieuw in te plannen of bijvoorbeeld uw bezoek aan onze polikliniek te vervangen door een telefonisch consult. Als er wijzigingen zijn rondom uw afspraak in het ApneuCentrum, dan hoort u dit op tijd van ons.

Welke voorzorgsmaatregelen nemen we?
ApneuCentrum Nederland neemt strikte maatregelen in lijn met de richtlijnen van het RIVM
om besmetting en overdracht van het coronavirus te voorkomen.

  • Wij houden minstens anderhalve meter afstand tot de patiënt
  • Alle onderzoeksapparatuur reinigen en wassen we grondig na ieder gebruik
  • Patiënten komen alleen indien noodzakelijk op een van onze locaties
  • Noodzakelijke contactmomenten plannen we zo in dat er niet meerdere patiënten tegelijk in de wachtkamer zijn
  • Alle locaties maken we regelmatig schoon


Heeft u een afspraak bij het ApneuCentrum?
Heeft u een afspraak in de polikliniek en heeft u geen gezondheidsklachten, zoals beschreven door het RIVM (zoals koorts, hoesten of kortademigheid)? Dan kan de afspraak doorgaan. Twijfelt u? Neem dan eerst contact met ons op.
Heeft u, een familielid/ huisgenoot of uw kind gezondheidsklachten? Bent u bijvoorbeeld verkouden, heeft u koorts, bent u kortademig of moet u hoesten? Of heeft u recent een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met coronapatiënt? Kom dan niet naar het ApneuCentrum. Neem contact met ons op en wij bespreken graag een oplossing met u.


Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie
kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.

De belangrijkste maatregelen die u neemt om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Houd minstens 1,5 meter afstand van anderen
  • Was uw handen regelmatig en langdurig (20 seconden) met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Vergoeding door elke zorgverzekeraar.

Vragen? Stel ze via WhatsApp

Deze site gebruikt cookies

Accepteren